Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van We Seek Trouble aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. We Seek Trouble is statutair gevestigd aan de Euclideslaan 60 (3584 BN) te Utrecht en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63536153. We Seek Trouble is per e-mail te bereiken via info@weseektrouble.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe We Seek Trouble omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft We Seek Trouble aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door We Seek Trouble valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We Seek Trouble behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit of indien u het contactfomulier invult. Het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, betreft dat contact met u opgenomen kan worden. Op het contactformulier worden de volgende gegevens gevraagd:
– Naam;
– E-mailadres;
– Telefoonnummer.
Uw e-mailadres kan ook gebruikt worden om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn.

De rechtsgrond die ten grondslag ligt aan het verwerken van uw persoonsgegevens, betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft namelijk zelf uw gegevens ingevuld op het contactformulier en vervolgens heeft u op ‘verstuur’ geklikt. Hiermee geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door We Seek Trouble.

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn van 12 maanden. Na deze termijn zal We Seek Trouble de verzamelde persoonsgegevens verwijderen.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief van We Seek Trouble door een mail te sturen naar info@weseektrouble.nl.

Cookies
We Seek Trouble maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van We Seek Trouble bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt We Seek Trouble om u een goede gebruikservaring te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van We Seek Trouble. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de betreffende website. We Seek Trouble is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. We Seek Trouble raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Beveiliging
We Seek Trouble heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft We Seek Trouble beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft We Seek Trouble met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

Uw privacyrechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om u zelf te identificeren. Indien u een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering en/of beperking van uw persoonsgegevens heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@weseektrouble.nl. We Seek Trouble zal dan zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar info@weseektrouble.nl.

Indien u een klacht wil indienen over We Seek Trouble met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).