We Seek Trouble (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 63536153).

Bedankt voor het gebruiken van deze website. Door onze website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. We Seek Trouble kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt. De inhoud van de website is door ons zorgvuldig samengesteld, en wij spannen ons naar beste vermogen in om de inhoud van de website zo volledig en correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat de informatie in de website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van diensten, kan fouten bevatten of achterhaald zijn. In het bijzonder zijn alle prijzen in de website onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en/of typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. We Seek Trouble is daarnaast niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) de website. Handelingen die je op basis van de website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie kan dus ook geen overeenkomst tussen We Seek Trouble en jou tot stand komen.

Als je een klacht of opmerking hebt, dan horen we dat graag. Je kan je klacht of opmerking sturen naar info@weseektrouble.nl. Je mag onze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze intellectuele eigendomsrechten, die van onze licentiegevers of die van de gebruikers van onze website. We Seek Trouble behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@weseektrouble.nl aan ons vragen.